Lĩnh Vực

Tầm Nhìn

Liên Hệ

MINH CHÍ HOLDINGS

KIẾN TẠO GIÁ TRỊ SỐNG!

TẦM NHÌN

Minh Chí Holdings định hướng phát triển thành một Công ty bất động sản hàng đầu, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

LĨNH VỰC

Các lĩnh vực hoạt động của Minh Chí Holdings

ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN

Minh Chí Holdings sẵn sàng thiết kế và thi công từ các công trình cá nhân như villas, homestay, resort đến các công trình hạ tầng xã hội như Trường học, Bệnh viện, Công viên và các công trình văn hoá cho cộng đồng.

PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN

Minh Chí Holdings cung cấp, phân phối các sản phẩm bất động sản ưu việt góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

Bằng những kinh nghiệm thực tế và sự am hiểu thị trường, Minh Chí Holdings sẵn sàng đồng hành với khách hàng từ định hướng đầu tư, tới phát triển dự án bất động sản.

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

LIÊN HỆ

admin@minhchiholdings.com
0828 40 5555