Cử tri sốt ruột về quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Bộ Xây dựng nói gì?

Bộ Xây dựng mới đây đã trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội đến tiến độ phân khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc.


Trong vòng 1-2 năm trở lại đây, đất Hòa Lạc vài lần "nổi sóng" tại vài khu vực đơn lẻ, tuy nhiên các chuyên gia nhận định, điều đó không làm tăng giá trị cho các nhà đầu tư dài hạn.

Cử tri Hà Nội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm thực hiện và hoàn thiện công tác lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị vệ tinh Hòa Lạc nhằm thu hút các dự án đầu tư, thực hiện quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất và các huyện thị nằm trong vùng quy hoạch.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng mới đây cho biết, Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 705 ngày 28/5/2020.


Căn cứ vào Quyết định, UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các nhiệm vụ tổ chức thực hiện quy hoạch theo thẩm quyền, quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc triển khai rà soát, thực hiện các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý phù hợp với Quy hoạch chung được phê duyệt.

Bộ Xây dựng cho biết hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị để cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập quy hoạch chi tiết.


Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải được thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật. Theo đó, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai theo Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thực hiện góp ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phân khu theo quy định.

Thực tế theo các chuyên gia, việc triển khai công tác lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 - 1/5000 để triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung các đô thị vệ tinh là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết, là cơ sở để đề xuất, triển khai thực hiện các dự án đầu tư (đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Trong khi đó, việc triển khai công tác lập các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của Thành phố.

Được biết, tại Hà Nội, theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Thủ đô Hà Nội có 5 đô thị vệ tinh là Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Tuy nhiên, đến nay, mọi thứ dường như vẫn còn "nguội lạnh".

Đáng lưu ý theo góc nhìn của GS. Đặng Hùng Võ, 5 đô thị vệ tinh của Hà Nội "chưa đủ sức sống để trở thành một đô thị trung tâm, một cực phát triển mới". Ông Võ cũng đã chỉ ra 4 yếu tố quan trọng nhất để quy hoạch hệ thống đô thị được thực tế đón nhận và thực hiện.