Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu đô thị thuộc 5 đô thị vệ tinh


Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về việc tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị thuộc đô thị vệ tinh: Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Sơn Tây.


Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Lập quy hoạch các phân khu đô thị


Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn, việc triển khai công tác lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000- 1/5000 để triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung các đô thị vệ tinh là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết, là cơ sở để đề xuất, triển khai thực hiện các dự án đầu tư (đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hiện nay, việc triển khai công tác này còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của thành phố.


Do vậy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện với tiến độ nhanh nhất, trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch chung các đô thị vệ tinh đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố phê duyệt.


Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao: Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các sở, ngành thành phố và UBND các huyện, thị xã có liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, hoàn thành việc lập các quy hoạch phân khu đô thị (cấp độ 2) triển khai cụ thể hóa 5 Quy hoạch chung đô thị vệ tinh với các yêu cầu, nội dung:Lập quy hoạch các phân khu đô thị đối với 5 khu đô thị vệ tinh


- Đối với đô thị Hòa Lạc: Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ và đồ án các quy hoạch phân khu đô thị (gồm cả khu vực đô thị, khu chức năngđẩy-nhanh-tiến-độ-lập-quy-hoạch-phân-khu-đô-thị-thuộc-5-đô-thị-vệ-tinh...) đồng bộ tổng thể đô thị Hòa Lạc. Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định; báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 4-2021 (dự kiến phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trong tháng 5-2021).- Đối với đô thị Xuân Mai: Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương giải quyết những vướng mắc đối với khu vực quân đội và những vấn đề còn tồn tại; hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị. Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, báo cáo UBND thành phố (dự kiến phê duyệt trong tháng 5-2021).


- Đối với đô thị Phú Xuyên: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện