Hòa Lạc sẽ Xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với tổng vốn đầu tư lên tới 740 tỷ đồng!


Thực hiện Quyết định số 1269 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/1/2021 tới đây, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ được Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì xây dựng tại khu công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội.Cách mạng công nghệ 4.0 với những bước tiến vượt bậc đã và đang làm thay đổi đời sống, xã hội cũng như hoạt động sản xuất, quản trị, kinh doanh từng ngày, từng giờ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã xác định chuyển đổi số là cốt lõi của cách mạng công nghệ 4.0, từ đó thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, từng bước chuyển đổi mô hình kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững.


Ông Trần Duy Đông- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ là động lực quan trọng giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, thông qua những giải pháp, mô hình, quy trình giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị của doanh nghiệp.


Hoạt động đổi mới sáng tạo trong thời gian qua đã được triển khai tại nhiều doanh nghiệp đa dạng về quy mô, trong đó có 2 kỳ lân khởi nghiệp công nghệ. Đây là tín hiệu tốt cho thấy năng lực, tư duy của cộng đồng doanh nghiệp Việt.


Tuy nhiên, theo ông Đông, Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của khoa học công nghệ trong đổi mới sáng tạo. Đây là yếu tố cốt lõi cần phải được khai thác vào năm 2021, năm bản lề cho phục hồi và tăng trưởng bứt phá.Đầu tư 740 tỷ đồng xây Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hoà Lạc

Thực hiện mục tiêu phục hồi kinh tế hậu đại dịch, xây dựng năm 2021 trở thành năm bản lề cho phục hồi, tăng trưởng, Bộ đã quyết định xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực Hòa Lạc, Hà Nội.


Được biết, khu vực Hòa Lạc đang được xây dựng trở thành khu sinh thái công nghệ cao, với hệ thống trường đại học, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trụ sở của nhiều doanh nghiệp đi đầu về phát triển công nghệ tại Việt Nam.


Với hành lang pháp lý và cơ sở vật chất đồng bộ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia là nơi hội tụ, kết nối các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa vai trò, đóng góp của hoạt động đổi mới sáng tạo cho tăng trưởng kinh tế.Tổng vốn đầu tư trung tâm này là 740 tỷ đồng với hai toà nhà trung tâm, vốn huy động ngoài ngân sách, do các doanh nghiệp đóng góp xây dựng, bước đầu từ một số nhà tài trợ, trong đó có nhà tài trợ từ Hàn Quốc. Tuy nhiên,