Những trường đại học nào sẽ chuyển đến Hoà Lạc?

Sẽ có 35 trường học và trung tâm nghiên cứu chuyển đến Hoà Lạc trong tương lai.


Hiện tại ở Hoà Lạc có đại học FPT, thông số tuyển sinh năm 2021 là hơn 11 nghìn sinh viên.


Đại học FPT Hòa Lạc

Ngoài ra là những công trình sắp xây dựng xong, đi vào hoàn thiện như Viện Kiểm Toán, mức độ xây dựng 60-70%, đã đến giai đoạn xây dựng lắp đặt thiết bị và làm cảnh quan. Viện Khoa học công nghệ Việt Nam & Hàn Quốc, mức độ hoàn thiện gần 100%, đang chờ đi vào hoạt động.


Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Đã xây dựng xong chỉ chờ sinh viên đến học.


Làng đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Ngày 27/9/2021, Dự án xây dựng Trường USTH – Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đã chính thức được khởi công tại Khu Giáo dục Đào tạo, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.


Trường USTH – Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Trường USTH – Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An ninh tại Hoà Lạc hiện nay cũng đã đi vào hoạt động.


Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An ninh

Đại học Quốc Gia Hà Nội đưa sinh viên lên vào năm 2022.


Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 21/10/2021. Tại buổi l