Những văn phòng làm việc ấn tượng

Môi trường làm việc tốt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cán bộ công nhân viên cũng như quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Google, Coca – cola…là những doanh nghiệp có văn phòng làm việc độc đáo, ấn tượng đến khó tin.Địa điểm: Washington, D.C. WEWORK

Địa điểm: Washington, D.C. WEWORK

Địa điểm: Washington, D.C. WEWORK

Công ty: COCA-COLA. Địa điểm: London

Công ty: COCA-COLA. Địa điểm: London

Công ty: COCA-COLA. Địa điểm: London

WIEDEN+KENNEDY Địa điểm: Thành phố New York

WIEDEN+KENNEDY Địa điểm: Thành phố New York

WIEDEN+KENNEDY Địa điểm: Thành phố New York

Công ty: BEATS ELECTRONICS Địa điểm: Thành phố Culver, California

SUPERHEROES Địa điểm: Amsterdam
SUPERHEROES Địa điểm: Amsterdam

Công ty: BEATS ELECTRONICS Địa điểm: Thành phố Culver, California

Công ty: NASTY GAL Địa điểm: Los Angeles

Công ty: GOOGLE Địa điểm: Tel Aviv

Công ty: GOOGLE Địa điểm: Tel Aviv
Công ty: GOOGLE Địa điểm: Tel Aviv

Công ty: GOOGLE Địa điểm: Tel Aviv

Công ty: MOJANG Địa điểm: Stockholm

Công ty: MOJANG Địa điểm: Stockholm

Công ty: MOJANG Địa điểm: Stockholm

Công ty: NASTY GAL Địa điểm: Los Angeles

Công ty: BEATS ELECTRONICS Địa điểm: Thành phố Culver, California

Công ty: NASTY GAL Địa điểm: Los Angeles

Nguồn Kiến Việt

1 lượt xem0 bình luận