Phương án đô thị hóa bền vững cho các thành phố có tốc độ phát triển nhanh

GFCP cho rằng nếu được đặt kế hoạch và có chiến lược đô thị hoá đúng đắn, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh sẽ tăng tưởng tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.Theo dự đoán, vào năm 2025, khoảng 440 thành phố phát triển nhanh ở các nền kinh tế mới nổi sẽ đóng góp gần một nửa vào sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên bên cạnh sự gia tăng nhanh về kinh tế, những thành phố này phải đối mặt với những thách thức khi quá trình đô thị hoá quá nhanh khiến họ không thể có được sự phát triển bền vững.


Global Future Cities Programme (GFCP) – Chương trình Các thành phố Tương lai Toàn cầu – được xây dựng nhằm đưa ra sự hỗ trợ cần thiết cho các thành phố lớn để có được sự phát triển bền vững trong tương lai. Chương trình là một hoạt động thuộc Quỹ Thịnh vượng do Chính phủ Anh thành lập năm 2015, có định hướng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, tìm cách hỗ trợ các thành phố đang phát triển nhanh ở các nền kinh tế mới nổi như Brazil, Indonesia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ…GFCP đưa ra hỗ trợ dựa trên các nguyên tắc về quy hoạch, giao thông và khả năng chống chịu của đô thị. Những người đứng đầu GFCP cho rằng, nếu được cung cấp các công cụ quản lý và quy hoạch phù hợp, quá trình đô thị hóa tại các thành phố có thể được chuyển đổi tích cực, tạo việc làm, giảm nghèo đói và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.


GFCP bao gồm 30 dự án được phân bổ trên 19 thành phố của 10 quốc gia. Tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chiến lược cho các thành phố, GFCP sẽ giúp các tập hợp đô thị này quy hoạch không gian, chiến lược và thiết kế đô thị, phát triển hệ thống giao thông tích hợp và cải thiện chiến lược đối phó với rủi ro môi trường, biến đổi khí hậu.
Dưới đây là những thành phố nằm trong dự án của GFCP:

  • Brazil: Belo Horizonte/ Recife

  • Indonesia: Bandung/ Surabaya

  • Malaysia: Iskandar / Melaka Federal